Yayınlar

Önce İş Güvenliği

Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması

Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması

Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD); iş yerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma yada iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılan kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ile ilgili usul ve esaslara uygun olarak kullanılmalıdır

KKD Tanımı

 • Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
 • Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımı,
 • Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,
 • Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalarını ifade eder.

Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. İşveren, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir.

 

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçilmesi

 • Tam koruma sağlamalıdır.
 • Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır
 • Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır
 • Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.
 • İş yeri şartlarına uygun olmalıdır.
 • Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, mecburi hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen doğmaması için her türlü tedbir alınmalıdır
 • Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılmalı ve talimatlar işçiler tarafından anlaşılır nitelikte olmalıdır

Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı

 • Gürültünün zararlarından korunmak için kulaklık,
 • Keskin kenarlı malzeme ve tahriş edici malzeme kullanımında eldiven,
 • Yüksekten düşme tehlikesi olan alanlardaki çalışmalarda emniyet kemeri,
 • Ağırlık ve malzeme düşmeleri ile kaygan zeminden korunmak için ayakkabı,
 • Vücudu dış etkilerden korumak için iş elbisesi,
 • Zehirli madde solunmasından korunmak için maske kullanılır.

Gözlerin Korunması;

 • Göz koruyucu ekipmanları, sıçrayan parçalar ve tehlikeli ışınlardan kişiyi korunma amacıyla kullanılır. Şeffaf, renkli camdan veya plastikten yapılmıştır. Yandan da gelecek tehlikeler için kenar perdeli olanlar kullanılır.
 • Uçucu, fırlayıcı ve sıçrayıcı parçalardan korunmak için gözlük kullanılması zorunludur.
 • Gözlük takılmadan yapılan herhangi bir fırlama alanı ve sıçrayıcı zehirli malzemede çalışmada gözlerin zamanla hasar görmesi ve kör olmasına sebep olur.

Ellerin Korunması

 • Nem ve suya karşı, doğal veya sentetik kauçuk, su geçirmez kumaş, plastik ve camyününden yapılmış eldivenler kullanılır.
 • Darbe ve sıkıştırmaya karşı, eldivenlerin uçlarına çelik yüksükler konulur.
 • Ağır döküm parçaları ile çalışırken, içerisine çelik bileşikler yerleştirilerek takviye edilmiş eldivenler kullanılır.
 • Keskin kenarlı aletlerden doğabilecek tehlikelere karşı, tel dokumayla takviye edilmiş eldivenler kullanılır.
 • Eller vücudun sıkça yaralanan bölgeleri arasındadır. El yaralanmalarına kimyasal, fiziksel, ergonomik ve biyolojik tehlikeler sebep olur.

Kulakların Korunması

 • Yapılan istatistikler, çalışanların yaklaşık %25 inin işitme kaybı ile karşılaştığını göstermektedir.
 • Gürültü maruziyeti, en düşük maruziyet etkin değeri olan 80 dB (A) aştığında, işveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin kullanımına hazır halde bulunduracaktır.
 • Gürültü maruziyeti en yüksek etkin değeri olan 85 dB (A) ulaştığında ya da bu değerleri aştığında kulak koruyucuları kullanılacaktır.

Ayakların Korunması

 • Yuvarlanan ve ağır malzemelerle çalışılan işlerde, ayak parmaklarının korunması için kullanılır.
 • Patlayıcı maddelerle çalışılan yerlerde, insan vücudunda oluşan statik elektriğin, tehlikesiz bir şekilde toprağa iletilmesi için kullanılır.
 • Yüksekten düşme riski olan parçalardan ve kaygan olan zeminden kaynaklanır ve mutlaka ayakkabı kullanılması gerekir.

Solunum Sistemlerinin  Korunması

 • İş yeri havasında bulunan zararlı maddeler; metal tozları, çözücüler (solventler) çeşitli zehirlenmelere sebep olurlar. Silis, amyant, kömür tozları gibi zararlılar pnömokonyoz olarak adlandırılan akciğer hastalığına neden olurlar.
 • Bu ve benzer zararlıların, maksimum konsantrasyon değerlerini geçmeleri durumunda, uygun aspirasyon sistemleri kullanılmalıdır.
 • Ancak bu sistemlerin kurulamadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda, solunum sistemi koruyucularının kullanılması gerekmektedir

Bakım ve Temizlik

Kişisel koruyucuların bakımı ve temizliğinden kişisel koruyucuyu almış olan kişi sorumludur. Temizliğini her gün iş bitiminde yapması gerekir. Ayrıca her gün iş başlangıcında kişisel koruyucu bakımlarını yapmak zorundadır.

Cevap Bırakın

5 × 1 =

×