Yayınlar

Önce İş Güvenliği

Neden İş Güvenliği?

İş Güvenliği

ULUSLARARASI Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tanımlamasına göre iş sağlığı “bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarından oluşur.” Öte yandan iş güvenliği çalışanların iş ve işyerinde karşılaştıkları tehlikelerin bertaraf edilmesi mümkün değilse azaltılması için getirilmiş yükümlülüklere ait teknik kuralların bütününü ifade eder. İş güvenliği daha çok çalışanın yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik risklerin ortadan kaldırılmasını hedefler. Bu tanımlardan hareketle iş sağlığı ve güvenliğinin aslında birbirini tamamlayan kavramlar olduğu söylenebilir. Sağlık alanında yapılan iyileştirmeler çalışanların genel afiyet durumlarını düzelterek tehditlerin izale edilmesini sağlarken iş güvenliğinin geliştirilmesi açıktır ki iş kazalarının ve mesleki hastalıklarının önüne geçecek ve böylece iş sağlığına katkıda bulunacaktır. Tarihsel olarak bakıldığında iş sağlığı ve güvenliği kavramlarının geçmişinin endüstri devrimini takip eden yıllarda ortaya çıktığı görülmektedir. Bu devrim sosyo-ekonomik açıdan devasa değişiklikleri beraberinde getirimken aynı zamanda iş kazaları ve mesleki hastalıklarda yükselişe neden olmuştur.

İş sağlığı ve güvenliği Kavramı

İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar ”İş sağlığı ve güvenliği” kavramıyla açıklanıyor ve üç amaç tanımlanıyor:

1.Çalışanları Korumak İş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları olumsuz etkilerden koruyup rahat ve güvenli bir ortamda iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak ve ruh ve beden bütünlüklerini sağlamayı amaçlamaktadır.

2.Üretim Güvenliğini Sağlamak Bir iş yerinde üretim güvenliğinin sağlanması şiş yerinde çalışan işçilerin korunmasıyla meslek hastalıkları ve iş kazalarını sonucu ortaya çıkan iş gücü ve iş günü kayıplarını azaltacak dolayısıyla üretim korunacak daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının işçiye verdiği güvenle iş veriminde artma olacaktır.

3.İşletme Güvenliğini Sağlamak İş yerinde alınacak tedbirler ile iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları patlama yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur.

Neden İş Güvenliği?

Ülkemiz açısından sanayileşmenin geçmişi daha eskilere gitmesine karşın 80’li yıllardan sonra hızlanması ve uluslararası sisteme dahil olma çalışmaları çalışanların problemlerinin gündeme gelmesi kolaylaştırılmıştır. 21.asırda ivme kazanan isg çalışmaları neticesinde Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı, işçi ve işveren Sendikaları ve meslek odaları konunun tarafı haline gelmişlerdir.

Uluslararası çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre dünyada her yıl yaklaşık; 2.050.00 kişi iş kazaları meslek hastalıklarından dolayı hayatını kaybediyor her gün yaklaşık 6.000 kişi iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Yıllık toplamda 350.00 kişi iş kazası,1.700.000 kişi ise meslek hastalıklarından yaşamını yitiriyor. Her yıl 270.000.000 iş kazası meydana geliyor ve 160.000.000 işi meslek hastalıklarına yakalanıyor. Her yıl zehirli maddelerden dolayı 438.000 işçi yaşamını yitiriyor ve dünyada meydana gelen cilt kanserinin %10 unun işyerlerinde zehirli maddelerle temansın yüzünden oluştuğu belirtiliyor. Her yıl asbest yüzünden 100.000 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

TEMEL AMAÇ iş sağlığı ve güvenliği açısından insanların sağlıklı bir yaşam sürmesi için uygun ortamın sağlanması olmalıdır. Yasal zorunluluklar bu nedenle kağıt üzerinde ve göstermelik olarak değil, insanların sağlık ve güvenliğini güvenceye almak amacı doğrultusunda ele alınmalı, uygulanmalı ve geliştirilmelidir.

Cevap Bırakın

16 − 2 =

×